ساعت :

15:04

تاریخ :

30 خرداد 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

واگذاری 15 باب غرفه در بازار مسافر به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)

در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و حمایت از تولیدکنندگان مشاغل خرد و خانگی و زنان سرپرست خانوار تفاهم نامه واگذاری 15 باب غرفه به مددجویان کمیته امداد در بازار بلوار مسافر فی مابین شهرداری بیرجند و کمیته امداد امام خمینی (ره) صورت گرفت.