ساعت :

03:16

تاریخ :

11 بهمن 1401

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

شروع عملیات فاز 2 پروژه بهسازی و نوسازی بازار روز غفاری

فاز دوم بهسازی و نوسازی جایگاه های عرضه میوه و تره بار بازار روز غفاری با هدف نظم بخشی و حفظ سیما و منظر بازار و در جهت عرضه مستقیم میوه و نظارت بر عملکرد آنها و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان آغاز شد.