ساعت :

09:30

تاریخ :

1 اردیبهشت 1403

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

پایان پروژه بهسازی جایگاه های موقت بازار روز غفاری

۳۶ باب جایگاه موقت عرضه میوه و تره بار در بازار روز غفاری با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال بهسازی گردید. هدف از اجرای این پروژه نظم بخشی، حفظ سیما و منظر بازار و عرضه مستقیم میوه به شهروندان محترم می باشد.این غرفه ها به کسبه قبلی فعال در بازار و سازمان تعاون روستایی، افرادی که نیازمند به حمایت و مساعدت شهرداری هستند و قادر به عرضه مستقیم و بدون واسطه میوه باشند واگذار گردیده است.
با احداث این غرف، زمینه اشتغال ۱۶۰ نفر ( هر غرفه ۴ نفر) به صورت مستقیم فراهم شده است.