ساعت :

09:42

تاریخ :

6 فروردین 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

بازدید رئیس سازمان از بیمارستان میلاد به مناسبت روز پرستار

بازدید رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بیرجند به همراه مهندس میری عضو محترم شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری از بیمارستان میلاد به مناسبت روز پرستار  و تقدیر از مدافعان سلامت