ساعت :

08:11

تاریخ :

6 فروردین 1402

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بیرجند

احداث جایگاه برداشت آب شرب در بازار غفاری

[vc_row][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”1418″ img_size=”400*400″][/vc_column][/vc_row]